Anhörig

Om du är anhörig och är intresserad av vilka verktyg som finns tillgängliga på marknaden idag så rekommenderar vi att du klickar dig vidare till menyvalet för verktyg. Där kommer du hitta information om de två hjälpmedlen kommunikationsbok och komm unikationsapp

Person med Afasi och anhörig

Intresserad av en utbildning?

Metodhandledningen och studiecirkelmodellen som du hittar på Digibok är riktad till organisationer eller studieförbund och är avsedd som en handledning till ledarna i en sådan studiecirkel. Om du är intresserad av att som deltagare gå i en sådan studiecirkel så rekommenderar vi att du kontaktar närmaste studieförbund eller brukarorganisation för att se om det finns några aktuella utbildningar eller göra dem uppmärksamma på att metodhandledningen Digibok finns tillgänglig för dem.