Kommunikationsapp

Med den nya tekniken kommer nya hjälpmedel för kommunikation. Ett alternativ till den fysiska kommunikationsboken kan vara en applikation, en mjukvara som installeras på en surfplatta och som i stort liknar den fysiska kommunikationsboken till utseendet men som erbjuder på fler möjligheter och en större flexibilitet.

Det finns mängder med olika applikationer för samtalsstöd och det kommer nya hela tiden. Det kan vara svårt att veta vilken produkt som passar och innan man gör ett inköp är det viktigt att ta reda på vilket utbud som finns. Många företag erbjuder så kallade ”trials”, som betyder att du får möjlighet att testa produkten gratis innan du bestämmer dig för att köpa den, ofta är även företagen öppna med att hjälpa till om du kontaktar dem och ber om en demoversion. Det är viktigt att ta sig tid att utvärdera olika verktyg för att bilda sig en uppfattning om vad som passar bäst och inom vilken prisram. Det är inte heller säkert att man som användare måste stå för kostnaden själv. Kontakta din hjälpmedelscentral eller din närmsta vårdgivare/vårdcentral för hjälp, du kan ofta även ansöka om hjälpmedel genom en förskrivare.

Dialog Comai

I DIGIBOKS pilotcirkel samarbetade vi med företaget Comai AB som tillhandahöll tio stycken licenser av deras kommunikationsapp Dialog Comai. Nedan följer några bilder på innehållet i Dialog Comai:

Fördelar och nackdelar

Att använda en applikation som kommunikationshjälpmedel har många fördelar, dels att själva applikationen har fler möjligheter än en fysisk kommunikationsbok men även att surfplattan som applikationen är installerad på innehåller en mängd inbyggda funktioner som t.ex. almanacka, klocka, alarm, kamera, bildbibliotek, internet osv. Nackdelen med en applikation kan dock vara att tekniken kan upplevas som svår och kräver utbildning för personer som inte har någon större teknikkunskap.

Fördelar

  • Enkel att skapa
  • Många funktioner
  • Möjlighet att söka bilder i realtid över internet
  • Flexibel

Nackdelar

  • Kräver teknikkunnande
  • Dyr utrustning
  • Kan vara svårt med precision i fingerrörelser
  • Kräver internet
  • Batteridriven

Länkar

Applikationen Dialog Comai
Applikationen Samtala