Bloggarkiv

Tionde träffen – avslutning av pilotcirkeln

Nu var det dags för avslutning av pilotcirkeln. Till vårt avslutningsmöte fick vi besök av Sebastian och Alex, från EOO Sweden, vilka är personerna och skaparna bakom appen Dialog Comai. Vi fick även påhälsning av Ulf från Comai AB. Gästerna

Publicerad i Digibok

Nionde träffen

Inför dagens träff jobbade vi återigen med projektorn, som deltagarna var eniga om är ett jättebra verktyg för genomgång av applikationen Dialog Comai. Vi kopplar alltså en Ipad via en adapter och en HDMI-sladd till projektorn. Efter en snabb genomgång

Publicerad i Digibok

Åttonde träffen

Vi fortsatte arbetet med en nu fungerande projektor. Det gick mycket bra och vi förstod att projektorn kommer bli ett viktigt pedagogiskt instrument som vi borde ha använt oss mer av under kursens gång. Deltagarna hade nu bekantat sig väl

Publicerad i Digibok

Sjunde träffen, besök av Ola Hallqvist från FBR

Något stressad, på väg för att handla fika inför vår sjunde träff, så springer jag otroligt nog på Ola Hallqvist här i Örebro. Ola Hallqvist är en av projektomgångens mentorer och vi känner varandra från tidigare projekt. Det visar sig

Publicerad i Digibok

Sjätte träffen, besök av Sofie Wikström från Afasiförbundet

Idag fick vi besök i projektet av Sofie Wikström från Afasiförbundet – hon var nyfiken på arbetet och berättade att hon ska skriva en artikel till Afasiförbundets egna tidning, jag kommer återkomma med artikeln när den är klar. Under träffen

Publicerad i Digibok

Femte träffen, avrundning av fas 1 och introduktion av fas 2

Nu var det dags att avrunda fas 1 av pilotgruppen. Alla har fått sina egna fysiska kommunikationsböcker och det har gått väldigt bra. Afasihuset har hjälpt till mellan träffarna med att skriva ut och fixa med bilderna till böckerna. Några

Publicerad i Digibok

Möte med Comai AB

Den 25/4 fick vi i projektet besök av Ann-Sofie Lilja från Comai AB. Comai AB är ett företag som utvecklar och erbjuder hjälpmedel för människor med kommunikativa- och kognitiva funktionsnedsättning – och det är Comai som sköter distributionen av applikationen

Publicerad i Digibok

Fjärde träffen

Vi träffades för den sista träffen med kommunikationsböckerna. Samtliga deltagare har kommit väldigt långt och många kommunikationsböcker är i stort sett klara, det enda som behövs är att skriva ut bilderna och klistra in dem i pärmarna. Det har varit

Publicerad i Digibok

Tredje träffen

Arbetet med att skapa den fysiska kommunikationsboken fortsätter. Nytt för nu är att vi fortsättningsvis kommer att träffas på Studieförbundet Vuxenskolan här i Örebro, tidigare har vi hållit till på Afasihuset. Vi arbetade även denna gång på datorer med kommunikationsboksmallarna.

Publicerad i Digibok

Andra träffen

I måndags var det dags för den andra träffen med pilotgruppen. Den här gången var vi full grupp och två nya iPads delades ut. Angelin från Karlahuset var även med som cirkelledare, hon var borta vid första träffen. Vi fortsatte

Publicerad i Digibok