En kort presentation

Här följer en kort presentation av projektet:

Digibok är ett projekt som genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län i samarbete med Afasihuset i Örebro och företaget Mobeoo AB.
Projektet syftar till att minska utanförskapet för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar, i synnerhet personer med afasi, samt att minska den digitala klyftan för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar genom att erbjuda digitala hjälpmedel som är anpassade för den teknikintensiva värld vi lever i idag.

Digibok har som målsättning att skapa en fungerande metod för hur logopeder och pedagoger kan arbeta med fysiska och digitala kommunikationsverktyg tillsammans med personer med afasi och deras anhöriga.

Publicerad i Digibok