Första träffen med pilotgruppen

Måndagen den 8/4 var det dags för projektets första träff med pilotgruppen, sex personer med afasi och några anhöriga. Förutom våra deltagare närvarade även jag, logopeden Zoran och arbetsterapeuten Erika. Pilotgruppen har rekryteras för att tillsammans med oss skapa och testa den metod som projektet avser att producera – en metod för hur personer med afasi kan arbeta med fysiska och digitala kommunikationsverktyg.

Vi träffades på Afasihuset i Örebro.  Med hänsyn till deltagarna är passen under träffarna korta, två 45-minuterspass med 20-minuter fika emellan.
Under det första passet informerade jag om projektet, syftet och målet. Sedan var det dags för Zoran och Erika att berätta om kommunikationsboken som verktyg. Några av deltagarna hade lite koll på kommunikationsböcker sedan tidigare och vi fick tips om vilka storlekar på böckerna deltagarna önskade att jobba med, böckerna ska inhandlas kommande vecka.
Rast och 20-minuters fika. God semeltårta.
Under dagens andra pass informerade vi om de fortsatta träffarna. Vi kommer att ses totalt nio gånger, där första halvan av pilotgruppscirkeln, Fas 1, består av jobb med fysiska kommunikationsböcker och de senare träffarna, Fas 2, består av jobb med iPad och kommunikationsappen Dialog Comai. Vi delade ut de iPads som deltagarna får låna under projektets gång och de togs emot med stort intresse. En kort förklaring i hur man använder en iPad och dess kamera, själva iPad-användandet är väldigt nytt för många och det kommer krävas fortsatt utbildning i iPad-hantering under pilotcirkelnsgång. Det är viktigt att göra tekniken tillgänglig, därför beslutade vi att i fortsättningen avsluta varje träff med 10-15 minuter iPad-övningar, allt för att deltagarna ska känna sig hemma på enheten lagom tills pilotgruppen går in i den andra fasen, arbetet med applikationen Dialog Comai.
Den 25:e april får vi besök av Ann-Sofie från Comai AB, som ansvarar för distributionen av appen, för en liten workshop riktas till oss cirkelledare för att vi ska få en fördjupad förståelse för verktyget ur ett pedagogiskt perspektiv.
Den första träffen var lyckad och det ska bli spännande att följa pilotgruppen under kommande åtta veckor. Jag kommer att dokumentera processen och fortsätta bloggandet på projektets hemsida. Följ gärna med.
afasi
Dialog Comai
/Jimmy Olsson
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Län
Projektledare, DIGIBOK.
Publicerad i Digibok