Möte med Comai AB

Den 25/4 fick vi i projektet besök av Ann-Sofie Lilja från Comai AB. Comai AB är ett företag som utvecklar och erbjuder hjälpmedel för människor med kommunikativa- och kognitiva funktionsnedsättning – och det är Comai som sköter distributionen av applikationen Dialog Comai, vilket är verktyget vi kommer att använda i projektets andra fas.

Det var ett intressant möte där vi fick mycket information om produkten, dess användningsområden och hur framtiden ser ut. Ann-Sofie demonstrerade funktionerna i Dialog och berättade om egna erfarenheter runt applikationen.

Det känns väldigt positivt att Comai är intresserade och villiga att stötta projektet DIGIBOK – jag är övertygad om att det kommer vara till stor hjälp när vi börjar jobba med applikationen tillsammans med deltagarna i pilotgruppen, då mängder av frågor kommer uppstå.

Jag ser fram emot samarbetet och hoppas och tror att fas 2 kommer bli mycket spännande och lärorikt, både för oss men även för Comai och apputvecklarna bakom Dialog. Det är ju trots allt först när man börjar jobba praktiskt med målgruppen som man kan få en fördjupad förståelse för hur verktyget och metoden vi jobbar på kan utvecklas i framtiden.

Vänligen, Jimmy Olsson, projektledare

bild(1)

Publicerad i Digibok