Femte träffen, avrundning av fas 1 och introduktion av fas 2

Nu var det dags att avrunda fas 1 av pilotgruppen. Alla har fått sina egna fysiska kommunikationsböcker och det har gått väldigt bra. Afasihuset har hjälpt till mellan träffarna med att skriva ut och fixa med bilderna till böckerna.

Några saker jag har tagit till mig är vikten av datorkunskap. Nu har vi haft tur och inte haft några större problem med det, men i framtida satsningar är det viktigt att tänka på att ledarna i cirkeln bör ha en grundläggande kunskap i bildredigering och textredigeringsprogram – det var till exempel många bilder som behövde beskäras och liknande för att passa in i kommunikationsboken.

Vi avrundande fas 1 med att prata om hur viktigt det är att använda och fortsätta fylla sin kommunikationsbok med innehåll – genom att kontinuerligt arbeta med verktyget kommer det med tiden bli lättare och mer naturligt. Jag berättade om de framsteg i vår kommunikation som jag har märkt av under projektet. När vi började hade jag vissa svårigheter att förstå deltagarna och att göra mig förstådd, med tiden och med kommunikationsbokens hjälp har vi börjat prata mer med varandra, vilket känns jättekul.

Vi avslutade träffen med att prata om fas 2 – arbetet med ipaden och applikationen Dialog Comai. Vi berättade om upplägget och visade några av funktionerna i appen.

IMG_2324

En bild på Violas kommunikationsbok

Vänligen, Jimmy, projektledare

Publicerad i Digibok