Sjätte träffen, besök av Sofie Wikström från Afasiförbundet

Idag fick vi besök i projektet av Sofie Wikström från Afasiförbundet – hon var nyfiken på arbetet och berättade att hon ska skriva en artikel till Afasiförbundets egna tidning, jag kommer återkomma med artikeln när den är klar.

Under träffen gick vi igenom grunderna i appen Dialog Comai. Träffen blev lite spretande eftersom vi gick runt bland deltagarna och alla hade olika frågor. Till nästa träff kommer vi istället använda oss av en projektor och iPad för att alla ska följa med så att vi synkar gruppen till samma områden.

fem

Vänligen, Jimmy, projektledare

Publicerad i Digibok