Åttonde träffen

Vi fortsatte arbetet med en nu fungerande projektor. Det gick mycket bra och vi förstod att projektorn kommer bli ett viktigt pedagogiskt instrument som vi borde ha använt oss mer av under kursens gång.

Deltagarna hade nu bekantat sig väl med applikationen Dialog Comai och många hade med sig egna bilder som vi skapade kommunikationsbrickor med. Vi gick igenom appens grundläggande funktioner; skapa, bildsök, kamera samt hur man strukturerar upp sina egna kategorier.

Till nästa träff skulle deltagarna fundera på olika situationer då appen kunde komma till användning, samt spåna på idéer på olika konversationen att bygga till nästa träff. Konversationen i Dialog är en slags planerade och förskapade kommunikationsbräden som man kan använda för att i förväg planera samtal inför olika typer av sammanhang.

Publicerad i Digibok