Kommunikationsbok


En kommunikationsbok är ett verktyg som används som ett stöd och alternativ i kommunikationen och kan följaktligen se ut på många olika sätt. Boken består av en blädderbok eller pärm där sidorna är fyllda med fotografier, bilder och text. Kommunikationsboken fungerar som samtalsstöd och innehållet i boken bör vara anpassat efter personen den tillhör. Målet med en kommunikationsbok är att underlätta kommunikation både för användaren av boken, men också för personer runtomkring. I ett samtal bör alla samtalsparter använda sig av kommunikationsbokens innehåll för att skapa ett samförstånd och enklare kunna kommunicera och göra sig förstådda med varandra.

Skapa en kommunikationsbok

Att skapa en kommunikationsbok är relativt enkelt, det finns idag mallar man kan använda sig av för utskrift, men det går lika bra att göra en bok för hand. Här kommer en lista på några saker man behöver ha tillgång till för att skapa en kommunikationsbok:

 • En bok eller pärm med t.ex. plastfickor
 • Fotografier
 • Möjlighet att skriva ut bilder, text och mallar
 • Sax, klister, papper och pennor
 • En dator med installerat office-paket eller motsvarande

För att en kommunikationsbok ska bli så användbar som möjligt är det viktigt att den är anpassad efter användaren, att innehållet är relevant och att boken hålls uppdaterad.

Förslag på innehåll till kommunikationsboken:

 • Personlig information (Vem som äger boken, kort om afasi, hur boken fungerar)
 • Familj och personer (Fotografier och namn på familj och personer i ens omgivning)
 • Karta (Över den egna staden, adress som visar var man bor, platser man brukar besöka)
 • Aktiviteter (Aktiviteter i veckorna)
 • Händelser (En tidslinje med bilder och text över viktiga händelser i personens liv)
 • Intressen (Lista med bilder och text på olika intressen)
 • Mat och dryck (Bilder och text för tillexempel matlagning och inköplista)
 • Hushåll (Bilder och texter för olika hushållsysslor)
 • Kommunikation och resor (Olika sätt att färdas på, olika betalningsalternativ)
 • Kalender och klocka (Hjälp för att visa veckodagar, tid, årstider, högtider)
 • Känslor (Ikoner och bilder över olika känslolägen)
 • Alfabetet
 • Siffor
 • Andra för personen viktiga intresseområden

Fördelar och nackdelar

Kommunikationsboken är ett av många verktyg, här nedan listar vi några generella fördelar och nackdelar med boken som verktyg, men självklart är det relativt och vad personen som ska använda boken tycker är alltid det viktigaste.

Fördelar

 • Enkel att ta med
 • Personligt innehåll
 • Går snabbt att bläddra i
 • Lätt att förstå

Nackdelar

 • Begränsat antal ämnen
 • Svår att uppdatera
 • Kräver planering och aktivitet av både personen och närmaste anhörig
 • Lämpar sig inte till personer med med begräsningar idé- och initativförmåga eller
  större motoriska svårigheter (svårt att komma på att använda boken och svårt att hantera
  boken med händerna).

Länkar

Mallar till DARTS kommunikationsboksmallar i powerpoint
Nilbilds Kommunikationsböcker