Så använder du Digibok

Metodhandledningen som du hittar på Digibok riktar sig till dig som pedagog/cirkelledare vill starta upp en studiecirkel för personer med afasi i ämnet kommunikationsverktyg. Hemsidan Digibok fungerar som en resurs där du inför och under din studiecirkeln kan hitta modellen för genomförandet av cirkeln, information om olika kommunikationsverktyg och hur man hittar dem/skapar dem.

Digibok kan användas som helhet eller i delar, till exempel om du bara är intresserad av att skapa en studiecirkel i kommunikationsbok eller kommunikationsapp. Digibok kan även användas av privatpersoner, anhöriga, som är intresserade av att lära sig mer om olika typer av kommunikationsverktyg.