Så skapades Digibok

Våren 2013 genomförde Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro tillsammans med Afasihuset i Örebro, en pilotcirkel i ämnet kommunikationsverktyg. Pilotcirkelns mål var att ge deltagarna, personer med afasi, en möjlighet att prova på och utvärdera olika typer av kommunikationsverktyg – både den traditionella kommunikationsboken, men framförallt iPadens möjligheter för kommunikation. Målet med pilotcirkeln var dessutom att ta fram en metodhandledning, baserad på de erfarenheter som vi tillskansade oss i pilotcirkeln, för hur pedagoger och folkbildare kan arbeta med kommunikationsverktyg tillsammans med målgruppen, personer med afasi.

Förutom Afasihuset, som bistod med; cirkelledare i form av erfarna logopeder och arbetsterapeuter, rekryteringshjälp av deltagare, samt utbildning av ordinarie cirkelledare, samarbetade även Digibok med hjälpmedelsföretaget Comai AB. Comai tillhandahöll gratis licenser av deras mjukvara Dialog Comai (iPad-applikation) mot att vi i projektet utvärderade deras kommunikationsverktyg.

Hemsidan har skapats av projektledare Jimmy Olsson. Metoden har skapats av Jimmy Olsson med hjälp av logopederna från Afasihuset.