Studiecirkel i Ny teknik

BakgrundID-10041111

Som en fristående fortsättning på projektet Digibok anordnades en studiecirkel av Afasihuset tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro våren 2014. Det fanns en efterfrågan och en nyfikenhet hos Afasihusets deltagare att efter Digibok-projektet lära sig mer om andra former av ny teknik, utanför surfplattorna.

Syftet med studiecirkeln var att inspirera deltagarna, personer med afasi, att under cirkelledarnas handledning prova på och lära känna olika typer av digitala plattformar och sociala medier. För att på så sätt skapa sig en bild av möjligheterna som finns med den digitala tekniken.

Upplägg

Sex deltagare träffades vid sex olika tillfällen för att under en studietimme (45min) lära sig mer om olika digitala plattformar och sociala medier. Utöver de sex deltagarna så fanns alltid minst två cirkelledare närvarande.

Resurser och material

För att genomföra studiecirkeln behövs tillgång till;

 • 1 projektor/overhead med tillhörande dator
 • 1 surfplatta per deltagare (alternativt att deltagarna sitter i par)
 • 1 dator per deltagare (alternativt att deltagarna sitter i par)
 • 1 skypanvändare per deltagare (alternativt att deltagarna sitter i par)
 • Tillgång till trådlöst nätverk

Träff 1 – Introduktion

Presentation av studiecirkeln, berätta om upplägg och om syftet. Cirkelledaren går därefter via projektorn igenom och visar alla de plattformar/sociala medier som studiecirkeln ska avhandla och berättar kortfattat om dessa.

 • Inventering – Diskutera i gruppen, vilka av plattformarna/sociala medierna känner deltagarna igen, någon som har efterfarenhet av dessa?
 • Visa Skype – logga in och gå mer detaljerat igenom användargränssnittet. Berätta om de olika funktionerna.
 • Visa Facebook – logga in och mer detaljerat igenom användargränssnittet. Berätta om de olika funktionerna.
 • Google – visa gränssnittet och de olika sökalternativen textsök, bildsök, kartsök etc.
 • Surfplatta – visa upp en surfplatta, gå igenom grundläggande funktioner som att starta/stänga av och ladda batterier.
 • Avslut. Avsluta varje träff med en frågestund, men var hela tiden lyhörd under studiecirkelns gång på deltagarnas frågor. Samla in eventuella önskemål inför nästkommande träff – om det är någon deltagare som är nyfiken på något/någon speciell funktion inom något verktyg/socialt medie.

Träff 2 – Skype

Till träffen ska det finnas förberedda skype-konton till varje användare. Börja träffen med att upprepa från introduktionen om Skype. Vad det är för verktyg och hur det används.

 • Starta datorer och dela upp deltagarna i grupper om nödvändigt, annars i par – vem ringer vem.
 • Visa hur man lägger till kontakter och låt deltagarna lägga till varandra användare i sin skypeadressbok.
 • Deltagarna får prova på att ringa varandra, både med röst, video och skriva i skypechatten.

skype

Träff 3 – Skype fortsättning

 • Starta datorer och dela upp deltagarna i grupper om nödvändigt, annars i par – vem ringer vem.
 • Upprepa hur man lägger till kontakter i sin adressbok.
 • Deltagarna får prova att ringa gruppsamtal, där fler än två personer närvarar. Se till att alla deltagare lägger till varandra.
 • Om tid finns, hjälp deltagarna att skapa egna skype-konton.

Träff 4 – Facebook

Till träffen kan det vara bra att förbereda ett konto som inte är allt för privat. Det kan vara bra att använda t.ex. studieförbundet eller organisationens egna konto.

 • Visa ett Facebook-konto med projektorn. Berätta om  vad Facebook är, visa exempel på privatpersoners profiler och företagsprofiler.
 • Gå igenom grundfunktionerna för ett Facebook-konto; flödet, inlägg, album, vänner och meddelanden.
 • Gå igenom hur man kan skapa ett konto tillsammans med deltagarna.
 • Visa och hjälp deltagarna hur man hittar vänner och skickar vänförfrågningar.

facebook

Träff 5 – Google

Innan träffen kan det vara bra att förbereda några specifika objekt för ”sökningarna”. Det kan vara lokala eller nationella sevärdheter eller liknande.

 • Visa Google, berätta vad det är och hur det kan användas. Visa exempel på hur man använder textsök, bildsök, videosök och kartor.
 • Dela in deltagarna i mindre grupper.
 • Låt deltagarna testa att textsöka på några förvalda nyckelord. Berätta också om hur man kan optimera sina sökningar, eller använda historik eller Googels förslag för att slippa skriva ut hela ordet.
 • Öva på att bildsöka på några nyckelord.
 • Öva på att söka på adresser/kartor. Visa deltagarna hur Google-maps fungerar. Vi upptäckte under studiecirkeln att Google Street view var väldigt uppskattat bland deltagarna. Nu kunde dom helt plötsligt ”vandra” omkring i de städer där släktingar och vänner bor och tittar på deras hus och grannskap helt digitalt.

 

Träff 6 – Surfplatta/Ipad, grund och surf

Till träffen kan det vara bra att förbereda så att alla surfplattor är laddade och att alla har åtkomst till internet.

 • Gå igenom vad en Ipad är och hur man navigerar på den, de enkla och mest standardiserade fingerrörelserna.
 • Dela ut Ipads och dela in deltagarna i mindre grupper.
 • Öva på att starta och stänga av Ipad.
 • Öva på att ladda Ipad.
 • Deltagarna får öva på att navigera på Ipad, bläddra mellan appar, starta/stänga av app. En bra app att använda kan vara Klockan eller Almanackan.
 • Öva på att använda tangentbordet i Ipad genom att öppna Safari och surfa in på Google. Använd uppgifterna från Google-träffen fast på en Ipad.
 • Öva på att slå på/av låst rotation och talsyntes + ev. andra stöd

 

Träff 7 – Surfplatta/Ipad, Kamerafunktion

 • Dela ut ipad och dela in deltagarna i mindre grupper.
 • Repetera från förra träffen om det behövs.
 • Gå igenom kamerafunktionen, att man kan vända på Ipad för olika proportioner, slå på/av blixt, zoom och fokus.
 • Öva på att ta bilder och att filma.
 • Gå igenom Ipadens album, visa var bilder/filmer hamnar och hur man raderar bilderna/filmerna.